Platby členských příspěvků

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PLATBĚ:
 Členský příspěvek na 2.pololetí 2017/2018:  
Žádáme prosím, platby zasílejte na účet studia - 184620369/ 0600 u Moneta Bank - var.symbol - rodné číslo dítěte, do poznámek zapište prosím jméno dítěte.
Platby za 2.pololetí - nejpozději do 31.1.2018 

    školička /přípravka -  1.250 Kč, 
  • DVK, JVK, HVK / 1.500Kč